O nás

  • Vytlačiť

Daedalus Online vykonáva online prieskumy pre rôzne spoločnosti v Rumunsku, Európe a USA. Vedieme online prieskumy v rôznych oblastiach, napríklad TV reklamy, nových produktov na trhu a merania spokojnosti zákazníka. 

Nie sme zapojení do žiadnej propagačnej činnosti, reklamy alebo priameho marketingu. Všetky naše snahy sú zamerané na získanie štatistických informácií o témach, o ktorých robíme výskum.

Spoločnosť Daedalus New Media Reasearch je členom ESOMAR od roku 2012.

Daedalus Online je prevádzkovateľ osobných údajov zaregistrovaný pod číslom 12502.