Obsah

pravidla-kampane-odporucanie-priatelov

Pravidlá kampane ODPORÚČANIE...


Pravidlá kampane ODPORÚČANIE PRIATEĽOV
predpisy-o-kampani-pripojte-sa-ku-komunite-daedalus-online-a-vyhrajte-100

Predpisy o KAMPAŇI „Pripojte sa...


Predpisy o KAMPAŇI „Pripojte sa ku komunite Daedalus Online a vyhrajte 100 €!“

Pravidlá súťaže „Pridajte sa do Daedalus Online komunity"

§ 1 Organizátor kampane:

Organizátorom KAMPANE je spoločnosť SC Daedalus New Media Research SRL,

so sídlom v Bukurešti, 169 Cal. Floreasca, obvod 2, IČO: 2560656, zapísaná v Obchodnom registri pod číslom J40 /6306/27.05.2009. KAMPAŇ bude prebiehať podľa pravidiel tohto nariadenia, ktoré je povinné pre všetkých účastníkov. Organizátor má právo upraviť kedykoľvek toto nariadenie, ale najskôr o tom musí oboznámiť verejnosť. 

§ 2 Trvanie a oblasť KAMPANE:

Trvanie tejto KAMPANE je od 01.01.2012 do 28.06.2013 KAMPAŇ bude prebiehať výhradne na území Slovenska. 

§ 3 Právo zúčastniť sa:

Na tejto KAMPANI sa môžu zúčastniť všetky fyzické osoby so slovenským občianstvom, vo veku najmenej 14 rokov v čase začiatku kampane, s bydliskom na Slovensku, sú členmi Daedalus Online komunity a splnia všetky ostatné podmienky uvedené v tomto nariadení. Zamestnanci spoločnosti Daedalus New Media Research alebo iné osoby, ktoré sú prepojení s touto KAMPAŇOU, sa nesmú zúčastniť tejto KAMPANE.

§ 4 Ako to funguje

Predmetom  „Pridaj sa do Daedalus Online" KAMPANE je:  pripojte sa do Daedalus Online komunity do 28.06.2013 a môžete vyhrať notebook.

Pred vstupom do kampane musia účastníci súťaže prejsť nasledovnými krokmi: vyplnenie prihlasovacieho dotazníka. Dotazník bude mať niektoré povinné polia: meno, priezvisko, e-mailovú adresu, telefónne číslo, mesto a okres. Organizátor tejto KAMPANE nie je zodpovedný za chybné údaje účastníka, čo môžu viesť k nemožnosti overenia totožnosti účastníka, v prípade, že sa stane víťazom tejto KAMPANE. Účastník sa bude môcť zúčastniť súťaže iba s jedným kontom. Ak  Organizátor zistí, že účastník má viac ako jeden účet, má právo vymazať všetky účty účastníka.

Dátum splatnosti tejto KAMPANE je 28.06.2013

Víťaz tejto KAMPANE bude kontaktovaný e-mailom a jeho meno bude zverejnené na  stránke DaedalusOnline.eu.

§ 5 Ceny a ocenenia

Cenou za „Pripojenie do Daedalus Online komunity" je:

-notebook/tablet

V tejto KAMPANI nie je dovolené vymieňať cenu za peniaze.

§ 6 Určenie víťaza 

Víťaz bude vyžrebovaný deň po ukončení tejto KAMPANE.

Usporiadateľ má povinnosť oznámiť víťaza e-mailom v deň žrebovania na e-mailovej adrese z prihlasovacieho dotazníka.

Usporiadateľ má povinnosť kontaktovať víťaza maximálne 2 krát.

V prípade, že si výherca nevyžiada výhru (neodpovedá na e-mail, odmietne cenu, nespĺňa podmienky tohto nariadením atď.) v priebehu 10 dní od posledného oznámenia, ktoré odoslal Organizátor, víťazom nebude oprávnený a stratí všetky práva na výhru v tejto KAMPANI.

§ 7 Súdny spor

Súdne spory, ktoré môžu vzniknúť medzi Organizátorom a účastníkom, sa budú riešiť priateľským spôsobom. Ak to nie je možné, obaja vyriešia tento spor na Rumunskom súde.

§ 8 Nariadenie kampane

Nariadenie tejto KAMPANE je dostupné zadarmo pre všetkých účastníkov na stránke www.daedalusonline.eu

§ 9 Dane a odvody

Organizátor je povinný znášať odvody z udelenia výhry v tejto kampani. Ďalšie dane z výhry akejkoľvek inej povahy bude výlučne znášať víťaz.