Obsah

predpisy-o-kampani-pripojte-sa-ku-komunite-daedalus-online-a-vyhrajte-100

Predpisy o KAMPAŇI „Pripojte sa...


Predpisy o KAMPAŇI „Pripojte sa ku komunite Daedalus Online a vyhrajte 100 €!“ Článok 1. Organizátor kampane: Organizátorom kampane je spoločnosť S.C. Daedalus New Media Research SRL so sídlom v Bukurešti v Floreasca Nr 169, sektor 2, CUI: 25606569, zapísaná v obchodnom registri pod. J40 / 6306 / 27.05.2009, účet Účet RO36INGB0000999902012334, otvorený v ING Bank, zastúpený Laurentiu Serghie na pozícii správcu. Tombola bude prebiehať podľa ustanovení tohto nariadenia, ktoré je povinné pre všetkých účastníkov. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu a doplnenie týchto predpisov.
join-daedalus-online-community

Pravidlá súťaže „Pridajte sa...


§ 1 Organizátor kampane: Organizátorom KAMPANE je spoločnosť SC Daedalus New Media Research SRL,

Štúdie o spokojnosti kvality televíznych relácií

V juhovýchodnej Európe, spokojnosť s kvalitou televíznych programov je pomerne nízka, 58% z populácie je nespokojná.

Krajiny s najvyššou mierou nespokojnosti sú Srbsko a Chorvátsko, kde nie je spokojná s kvalitou televíznych relácií viac ako 65% z populácie.

Opačná situácia je v Bulharsku a v Česku kde v porovnaní s priemerom v regióne, spokojnosť je vyššia.

* Štúdia bola vykonaná na vzorce 2306 respondentov z mestskej oblastí, vo veku medzi 18 a 65 rokov zo siedmich krajín: Rumunsko, Bulharsko, Srbsko, Chorvátsko, Turecko, Česká republika a na Slovensku. Dáta bola nazbieraná v auguste 2013 z Panelu Daedalus Online.