Obsah

predpisy-o-kampani-pripojte-sa-ku-komunite-daedalus-online-a-vyhrajte-100

Predpisy o KAMPAŇI „Pripojte sa...


Predpisy o KAMPAŇI „Pripojte sa ku komunite Daedalus Online a vyhrajte 100 €!“ Článok 1. Organizátor kampane: Organizátorom kampane je spoločnosť S.C. Daedalus New Media Research SRL so sídlom v Bukurešti v Floreasca Nr 169, sektor 2, CUI: 25606569, zapísaná v obchodnom registri pod. J40 / 6306 / 27.05.2009, účet Účet RO36INGB0000999902012334, otvorený v ING Bank, zastúpený Laurentiu Serghie na pozícii správcu. Tombola bude prebiehať podľa ustanovení tohto nariadenia, ktoré je povinné pre všetkých účastníkov. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu a doplnenie týchto predpisov.
join-daedalus-online-community

Pravidlá súťaže „Pridajte sa...


§ 1 Organizátor kampane: Organizátorom KAMPANE je spoločnosť SC Daedalus New Media Research SRL,

Rumuni sú najspokojnejší ohľadom rodinného života a súkromného zdravotného systému v regióne

V štúdii uskutočnenej spoločnosťou Daedalus Online v siedmich krajinách juhovýchodnej Európy, merala sa úroven spokojnosti Rumunov v porovnaní s krajinami v regióne, ohľadom rôznych aspektov, ktoré prispievajú ku kvalite života. Zistilo sa, že najviac spokojní s rodinným životom a súkromným zdravotníckym systémom, v regióne, sú Rumuni.

Čítať ďalej: Rumuni sú najspokojnejší ohľadom rodinného života a súkromného zdravotného systému v regióne

Štúdie o spokojnosti so systémom daní

V juhovýchodnej Európe, je iba 14% ľudí, ktorí sú spokojní so systémom daní.

Rumunsko a Srbsko má najnižšiu úroveň spokojnosti, pokiaľ ide o daňovom systéme.

V Rumunsku, DPH sa zvýšila v júli 2010 z 19% na 24%. Navyše, príspevky pre zamestnávateľa sú 45% - najvyššie percento v Európe.

Čítať ďalej: Štúdie o spokojnosti so systémom daní

Štúdie o vývoji životnej úrovne: 2013 vs 2012

41% ľudí žijúcich v juhovýchodnej Europe, hodnotia že životná úroveň je v roku 2013 nižšia ako v roku 2012, 13% respondentov sa domnieva, že je lepšia a 46% tvrdí, že je taká istá.

Výsledky poukazujú na výraznejšie zlepšenie životnej úrovne v Bulharsku a Turecku, v porovnaní s priemerom v regióne.

Čítať ďalej: Štúdie o vývoji životnej úrovne: 2013 vs 2012

Štúdia o spokojnosti s daňovým systémom

V južnej a východnej Európe, iba 14% ľudí sú spokojní so systémom daní.

Rumunsko a Srbsko majú najnižšiu úroveň spokojnosti, pokiaľ ide o daňovom systéme.

V Rumunsku, v júli 2010, zvýšila sa DPH z 19% na 24%. Navyše, príspevky pre zamestnávateľa sú 45% - najvyššie percento v Európe.

Slovensko má najnižšie DPH v EÚ, vo výške iba 20%.

Čítať ďalej: Štúdia o spokojnosti s daňovým systémom

Rodinný život je najväčším generátorom celkovej spokojnosti v regióne

Vzhľadom k Latinskému duchu, Rumuni si vážia rodinný života viac ako iné krajiny v regióne. Hneď za nimi sú Turci, ich rozhodnutie je ovplyvnené kultúrou. Po druhej strane, v severozápadných štátoch, sme zistili vyšší pragmatizmus voči tomuto presvedčeniu (Česi a Slováci). Toto vyplýva aj z rozvodovosti, ktorá v Českej republike a na Slovensku, je vyššia ako u iných krajín.

Čítať ďalej: Rodinný život je najväčším generátorom celkovej spokojnosti v regióne