Obsah

join-daedalus-online-community

Pravidlá súťaže „Pridajte sa do...


§ 1 Organizátor kampane: Organizátorom KAMPANE je spoločnosť SC Daedalus New Media Research SRL,

Pravidlá

Podľa zákona o spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ako aj zákona o spracovaní osobných údajov a ochrany súkromia v komunikačnom sektore, Daedalus New Media Research musí spravovať za bezpečných podmienok a len na konkrétne účely narábať s osobnými údajmi, ktoré ste nám poskytli o sebe, členoch vašej rodiny alebo iných osobách. Účel získavania údajov je čisto štatistický.

Nie ste povinní poskytnúť nám vaše osobné údaje, keďže sú potrebné len pre štatistické analýzy. Ak nám neposkytnete tieto informácie znamená to, že vám nebudeme posielať žiadne budúce prieskumy. Informácie, ktoré nám poskytnete, bude používať len prevádzkovateľ a oznámi  ich iba klientom, ktorí si objednali online prieskum (bez identifikácie respondenta – klient má právo len na štatistické výsledky).

Máte právo na prístup k vašim informáciám a na ich úpravu, právo nepodliehať individuálnemu rozhodnutiu a právo kontaktovať vaše miestne orgány. Okrem toho máte právo odmietnuť spracovanie vašich osobných údajov a požiadať o ich zmazanie. Pre uplatnenie tohto práva, môžete poslať e-mail na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  

Ak niektoré vaše údaje nie sú správne, kontaktujte nás, prosím, čo najskôr.

Prihlásenie sa do panelu

Ktokoľvek sa môže prihlásiť do Daedalus Online. Avšak, si vyhradzujeme právo odoprieť prístup do panelu určitým záujemcom, a to, bez nutnosti poskytnúť vysvetlenie v tejto súvislosti.

Za žiadnych okolností sa nesmú pracovníci spoločnosti Daedalus New Media Research prihlásiť do komunity.

Tento web používa cookies a digitálne odtlačky prstov. Prijatím vstupu do Daedalus Online komunity súhlasíte s použitím cookies a digitálnych odtlačkov prstov.

Registrácia a osobné informácie

Na účely štatistických analýz, ktoré Daedalus New Media Research poskytuje svojim klientom, potrebujeme určité informácie o našich členoch, vrátane dôverných informácií, ako sú vaše príjmy. Poskytnutie týchto osobných údajov spoločnosti Daedalus New Media Research je podmienkou pre účasť v Daedalus Online komunite.

Odstúpenie z panelu

Členovia môžu odstúpiť z Daedalus Online komunity, čo znamená, že viac nebudú dostávať od nás pozvánky do prieskumu. Krátko potom, čo sa členovia odhlásia z panelu, ich základné informácie budú vymazané z databázy Daedalus New Media Research.

Ak respondent nevyplní žiaden dotazník počas viac ako 12 mesiacov, bude považivaný za nečiný. Daedalus New Media Research si vyhradzuje právo na vyradenie nečinných členov zo svojej databázy.

Aby bolo možné zaručiť kvalitu štatistických analýz, ktoré dodáva spoločnosť Daedalus New Media Research svojim klientom, pravidelne meníme členov našej komunity. Spoločnosť Daedalus New Media Research má právo vyradiť člena z databázy bez toho, aby ho musela vopred varovať a bez nutnosti odôvodniť svoje rozhodnutie.

Ako funguje komunita

Všetci účastníci v Daedalus Online komunite vyjadrili svoj súhlas zaslaním e-mailu s odkazmi na dotazníky spoločnosti  Daedalus New Media Research. Členovia nie sú povinní odpovedať na dotazníky. Vyplnia ich len raz. Osoba nesmie mať viac ako jeden účet. Spoločnosť Daedalus New Media Research má právo deaktivovať účty, ktoré sú v rozpore s týmto pravidlom. Členovia môžu zasielať svoje otázky na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. .

Spoločnosť Daedalus New Media Research prijala opatrenia na ochranu osobných údajov. Však, ak sa objavia vírusy v e-mailoch odoslaných respondentom, musia uznať skutočnosť, že spoločnosť Daedalus New Media Research nebude zodpovedná za dôsledky týchto okolností, a teda nebude uplatňovať žiadne odškodnenia.

Daedalus New Media Research nemôže zaručiť minimálny alebo maximálny počet dotazníkov za rok.

Keď potrebný počet respondentov - zo štatistického hľadiska – odpovedal na dotazník, Daedalus New Media Research má právo ukončiť prieskum a odmietnuť ďalšie odpovede.

Registrácia odpovede na prieskum 

Okrem podkladových informácií respondentov, spoločnosť Daedalus New Media Research bude zhromažďovať a mať k dispozícii aj iné druhy údajov o respondentoch, všetky tieto informácie budú vyvodené z odpovedí respondentov. Táto informácia môže byť úplne súkromného charakteru, t. j. ich politického názoru.

Členovia súhlasia so zaregistrovaním odpovedí, ktoré poskytli spoločnosti Daedalus New Media Research v prieskumoch; tieto odpovede obsahujú informácie o respondentoch úplne súkromného charakteru cieľom neskôr použiť zaregistrované informácie na vypracovanie štatistických analýz. 

Každý člen je oprávnený požiadať o informácie o ich osobných údajoch registrovaných v spoločnosti Daedalus New Media Research. Okrem toho každý člen, ktorý zistí, že uviedol chybné osobné údaje do databázy, môže požiadať o ich doplnenie.

Postúpenie zaregistrovaných informácií

Všetci členovia dali svoj súhlas spoločnosti Daedalus New Media Research na postúpenie registrovaných informácií a údajov z prieskumu ďalšej spoločnosti, ktorá sa zaoberá prieskumom trhu. Avšak, daná prieskumná spoločnosť musí dodržiavať podmienku, že údaje môžu byť použité len na štatistické účely a nesmie postúpiť ani zverejniť informácie o respondentoch, ako je meno, poštová adresa alebo iné osobné údaje, ktoré by mohli slúžiť na identifikáciu určitých respondentov.

Podmienky účasti

Spoločnosť Daedalus New Media Research si vyhradzuje právo zmeniť súčasné podmienky účasti v Daedalus Online.

O zmenách týchto podmienok musia byť čo najskôr informovaní všetci členovia.

Udeľovanie bodov a ich zámena 

Akonáhle respondent dosiahne minimálne 1000 bodov, môže ich zameniť za hotovosť.

100 bodov sa rovná 1 Euru.

Daedalus New Media Research si vyhradzuje právo neudeliť osobe body alebo ich stiahnuť, ak spoločnosť zistila, že osoba poskytla nepravdivé odpovede na prieskum alebo odpovedala v mene niekoho iného.

Táto stránka používa cookies a digitálne odtlačky prstov. Prijatím vstupu do Daedalus Online komunity súhlasíte s používaním cookies a digitálnych odtlačkov prstov.

 

Dôverný charakter informácií

Informácie získané z prieskumov sú dôverné. Cieľom všetkých našich trhových štúdií je zhromažďovať informácie o skupinách, nie jednotlivcoch. Záznam o jednotlivcovi nie je nijakým spôsobom dostupný verejnosti. Spoločnosť Daedalus New Media Research môže občas postúpiť zhromaždené informácie na prieskum trhu tretej spoločnosti s podobnými cieľmi prieskumu, ktora bude dodržiavať rovnaké pravidlá zachovania dôverného charakteru informácií.

Dobrovoľná účasť

Účasť na výskume je vždy úplne dobrovoľná. Členstvo v našej komunite je založené na vašom priamom súhlase. Vaše členstvo môžete kedykoľvek zrušiť, požiadať o odstránenie vašich informácií a ukončiť spoluprácu. Máte nárok, v ktoromkoľvek štádiu prieskumu alebo po prieskume, požiadať o odstránenie celého prieskumu alebo jeho časti.

Tým, že ste sa stali členom Daedalus Online, súhlasíte s prijímaním e-mailov, v ktorých vás pozývame zúčastniť sa našich prieskumov.

Prečo potrebujeme vaše osobné údaje

Aby ste sa mohli stať členom panelu, budete požiadaní, aby ste vyplnili registračný formulár. Registračný formulár zhromažďuje osobné informácie, ako aj všeobecné informácie týkajúce sa rôznych tém prieskumu. Potrebujeme vašu e-mailovú adresu, aby sme Vám mohli poslať e-mail s výzvou na účasť v našich prieskumoch. Ostatné informácie, ktoré zhromažďujeme, ako napríklad vaše meno, adresu, pohlavie a dátum narodenia – potrebujeme na  výber do našich rôznych marketingových prieskumných projektov.

Bol som informovaný, že mám právo namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov a požiadať o vymazanie údajov. Pri výkone týchto práv sa môžem obrátiť s on-line žiadosťou na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. s textom Odmietam spracovanie údajov. Mám tiež právo obrátiť sa na súd.

Odstúpenie od komunity

Ak sa rozhodnete ukončiť spoluprácu s Daedalus Online, môžete poslať e-mail na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. s predmetom: „ODHLÁSENIE"

Nechajte nám, prosím, niekoľko dní na úplné odstránenie vašich informácií zo všetkých našich záznamov.

Utajenosť dát

Spoločnosť Daedalus New Media Research prijala opatrenia na ochranu všetkých osobných údajov, ktoré ste nám poskytli. Údaje sú uložené v našej databáze v šifrovanej forme. Len oprávnený personál má prístup k týmto informáciám. Prístup do všetkých údajov je obmedzený na niekoľko zamestnancov spoločnosti Daedalus New Media Research.

Právna doložka

Môžeme zverejniť osobné údaje, ak to vyžaduje zákon alebo v dobrej viere, keď takéto konanie je nevyhnutné na dosiahnutie súladu s legislatívnym alebo súdnym sporom týkajúcim sa našich webových stránok.

Ochrana detí

Daedalus New Media Research nebude vedome zhromažďovať informácie od jednotlivcov mladších ako 14 bez súhlasu rodičov alebo opatrovníkov.

Ak ste rodič alebo zákonný zástupca, ktorý zistil, že neplnoletý alebo dieťa do 14 rokov  nám zaslalo jeho osobné údaje bez vášho povolenia alebo súhlasu, vymažeme tieto údaje na požiadanie. Ak chcete požiadať o vymazanie údajov vášho dieťaťa, pošlite prosím e-mail na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. s užívateľským menom a / alebo e-mailovú adresu, ktorú  zadalo Vaše dieťa.