Obsah

join-daedalus-online-community

Pravidlá súťaže „Pridajte sa do...


§ 1 Organizátor kampane: Organizátorom KAMPANE je spoločnosť SC Daedalus New Media Research SRL,

Poslanie

Naším poslaním je vytvoriť transparentné a efektívne komunikačné prostredie pre spotrebiteľov a výrobcov v celej komunite Daedalus Online.