Rodinný život je najväčším generátorom celkovej spokojnosti v regióne

  • Vytlačiť

Vzhľadom k Latinskému duchu, Rumuni si vážia rodinný života viac ako iné krajiny v regióne. Hneď za nimi sú Turci, ich rozhodnutie je ovplyvnené kultúrou. Po druhej strane, v severozápadných štátoch, sme zistili vyšší pragmatizmus voči tomuto presvedčeniu (Česi a Slováci). Toto vyplýva aj z rozvodovosti, ktorá v Českej republike a na Slovensku, je vyššia ako u iných krajín.

Česká republika a Slovensko sú krajiny s najvyššou mierou rozvodovosti v regióne. V Česku, pomer rozvodov a manželstiev je 66% (jeden rozvod na každé 1,3 manželstvo), zatiaľ čo na Slovensku je 47% (jeden rozvod na každé dva manželstvá). V krajinách, ako je Rumunsko, Turecko, Srbsko a Chorvátsko pomer rozvodov a manželstiev je nižší ako 28%.

Percento ľudí spokojní s rodinným životom:

* Prieskum realizovaný Daedalus Online v roku 2013.