Štúdia o spokojnosti s daňovým systémom

  • Vytlačiť

V južnej a východnej Európe, iba 14% ľudí sú spokojní so systémom daní.

Rumunsko a Srbsko majú najnižšiu úroveň spokojnosti, pokiaľ ide o daňovom systéme.

V Rumunsku, v júli 2010, zvýšila sa DPH z 19% na 24%. Navyše, príspevky pre zamestnávateľa sú 45% - najvyššie percento v Európe.

Slovensko má najnižšie DPH v EÚ, vo výške iba 20%.

Bulharsko má najnižšie dane, pokiaľ ide o daň z príjmu a daň zo zisku (od roku 2007/2008 rovná daň platná pre všetky úrovne príjmov je 10%).

V regióne priemerná sadzba dane z príjmov je 25%, zatiaľ čo priemerná výška dane zo zisku je 19%.

* Studie provedená Daedalus Online v roce 2013.