Štúdie o vývoji životnej úrovne: 2013 vs 2012

  • Vytlačiť

41% ľudí žijúcich v juhovýchodnej Europe, hodnotia že životná úroveň je v roku 2013 nižšia ako v roku 2012, 13% respondentov sa domnieva, že je lepšia a 46% tvrdí, že je taká istá.

Výsledky poukazujú na výraznejšie zlepšenie životnej úrovne v Bulharsku a Turecku, v porovnaní s priemerom v regióne.

Najväčší comeback (po tom čo všetky skúmané krajíny zaznamenali pokles v roku 2009 oproti roku 2008) zaznamenalo Turecko, ktorej HDP na obyvateľa sa stále zvyšuje. Tiež Bulharsko bolo jednou z mála krajín, ktoré zaregistrovali stály nárast HDP na obyvateľa od roku 2010.

 

* Štúdia vykonaná Daedalus Millward Brown v roku 2013.