Štúdie o spokojnosti so systémom daní

  • Vytlačiť

V juhovýchodnej Európe, je iba 14% ľudí, ktorí sú spokojní so systémom daní.

Rumunsko a Srbsko má najnižšiu úroveň spokojnosti, pokiaľ ide o daňovom systéme.

V Rumunsku, DPH sa zvýšila v júli 2010 z 19% na 24%. Navyše, príspevky pre zamestnávateľa sú 45% - najvyššie percento v Európe.

Slovensko má najnižšie DPH v EÚ, vo výške iba 20%.

Bulharsko má najnižšie poplatky, pokiaľ ide o daň z príjmu a daň zo zisku (od roku 2007/2008 rovná daň platí pre všetky úrovne príjmov a je 10%). V regióne, priemerná daň z príjmu je 25%, zatiaľ čo priemerná výška dane z príjmu je 19%.

* Prieskum realizovaný Daedalus Online v roku 2013.