Spokojnosť so súčasným zamestnaním

  • Vytlačiť

V regióne 5 z 10 ľudí sú spokojní s aktuálným zamestnaním.

Aj keď v niektorých krajinách, v regióne, tento ukazovateľ má priemernú hodnotu (Rumunsko, Chorvátsko, Slovensko, Bulharsko a Turecko), je viditeľná vysoká miera spokojnosti v Česku (kvôli vysokej životnej úrovni).

Srbi sú menej spokojní so zamestnaním, pretože tu miera nezamestnanosti patrí k najvyšším v regióne a vzhľadom k sociálno-ekonomickom kontexte.

* Prieskum realizovaný Daedalus Online v roku 2013.