Štúdie ohľadne spokojnosti s politickou elitou

  • Vytlačiť

V juhovýchodnej Európe, celková miera spokojnosti s politickou elitou je 11%.

V porovnaní s priemerom v regióne, Bulharsko a Chorvátsko majú najnižšiu úroveň spokojnosti. V porovnaní s rovnakým priemerom, v Turecku miera spokojnosti s politickou elitou je podstatne vyššia.

Podľa štúdie Európskej komisie z roku 2012, poradie sledovaných krajín, pokiaľ ide o korupciu je: Srbsko (39 bodov), Bulharsko (41 bodov), Rumunsko (44 bodov), Chorvátsko a Slovensko (46 bodov), Česká republika a Turecko (49 bodov). *

* Čím nižšie je skóre, tým vyššia je korupcia, na stupnici 0-100

* Prieskum realizovaný Daedalus Online v roku 2013.