Prieskum verejnej spokojnosti so systémom zdravotnej starostlivosti

  • Vytlačiť

V juhovýchodnej Európe, 1 zo 4 ľudí je spokojní so systémom verejnej zdravotnej starostlivosti.

Keď sa hovorí o systéme verejného zdravotníctva, najnižšia spokojnosť sa nachádza v Rumunsku, Bulharsku a Srbsku. Na druhej strane Česi a Turci sú oveľa spokojnejší so systémom verejnej zdravotnej starostlivosti v ich krajine, v porovnaní s priemerom v regióne.

Zo skúmaných krajín, Rumunsko, Bulharsko a Srbsko majú najmenšie výdavky na zdravotníctvo na jedného obyvateľa, zatiaľ čo Česká republika má najvyššie výdavky.

Systém zdravotnej starostlivosti v Turecku prešiel sériou reforiem, ktoré priniesli významné zlepšenie.

Rumunsko Bulharsko Srbsko Chorvátsko Slovensko Česká republika Turecko.

* Studie provedená Daedalus Online v roce 2013.