Obsah

predpisy-o-kampani-pripojte-sa-ku-komunite-daedalus-online-a-vyhrajte-100

Predpisy o KAMPAŇI „Pripojte sa...


Predpisy o KAMPAŇI „Pripojte sa ku komunite Daedalus Online a vyhrajte 100 €!“ Článok 1. Organizátor kampane: Organizátorom kampane je spoločnosť S.C. Daedalus New Media Research SRL so sídlom v Bukurešti v Floreasca Nr 169, sektor 2, CUI: 25606569, zapísaná v obchodnom registri pod. J40 / 6306 / 27.05.2009, účet Účet RO36INGB0000999902012334, otvorený v ING Bank, zastúpený Laurentiu Serghie na pozícii správcu. Tombola bude prebiehať podľa ustanovení tohto nariadenia, ktoré je povinné pre všetkých účastníkov. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu a doplnenie týchto predpisov.
join-daedalus-online-community

Pravidlá súťaže „Pridajte sa...


§ 1 Organizátor kampane: Organizátorom KAMPANE je spoločnosť SC Daedalus New Media Research SRL,

Bodový systém

Pre každý dokončený prieskum dostanete istý počet bodov, v závislosti od dĺžky prieskumu a jeho úrovne obtiažnosti.

Spoločnosť Daedalus New Media Research vykonáva pravidelné informačné aktualizačné prieskumy (webový prieskum).

Počet bodov za tento druh prieskumu je nižší (20 bodov) a jeho dokončenie trvá len niekoľko minút. 

Dĺžka dotazníka Body za
vyplnený
dotazník
Do 3 minút              30
3-5 minút 40
6- 10 minút 50
11 - 15 minút 75
16 –20 minút 100
21- 30 minút 125
Viac ako 30 minút 150

Akonáhle respondent dosiahne minimálne 1000 bodov, môže ich zameniť za hotovosť. 100 bodov sa rovná 1 Euru.

V prípade, že dostanete pozvánku do prieskumu a po vyplnení časti dotazníka dostanete správu, že „váš profil nezodpovedá", obdržíte 20 bodov. 

Dĺžka dotazníka sa vypočíta po predbežnom testovaní a predstavuje priemerné trvanie. Ak osoba nespĺňa kritériá požadované pre účasť na prieskume (napríklad ak osoba nie je vodičom Fordu), potom táto osoba dostane 20 bodov.

Body sa budú aktualizovať maximálne v priebehu 5 pracovných dní po vykonaní prieskumu, pre každého, kto sa zúčastnil prieskumu.

Daedalus New Media Research si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť bodový systém podľa trhových podmienok. Tieto úpravy uverejníme na stránke.