Obsah

pravidla-kampane-odporucanie-priatelov

Pravidlá kampane ODPORÚČANIE...


Pravidlá kampane ODPORÚČANIE PRIATEĽOV
predpisy-o-kampani-pripojte-sa-ku-komunite-daedalus-online-a-vyhrajte-100

Predpisy o KAMPAŇI „Pripojte sa...


Predpisy o KAMPAŇI „Pripojte sa ku komunite Daedalus Online a vyhrajte 100 €!“

Rumuni sú najspokojnejší ohľadom rodinného života a súkromného zdravotného systému v regióne

V štúdii uskutočnenej spoločnosťou Daedalus Online v siedmich krajinách juhovýchodnej Európy, merala sa úroven spokojnosti Rumunov v porovnaní s krajinami v regióne, ohľadom rôznych aspektov, ktoré prispievajú ku kvalite života. Zistilo sa, že najviac spokojní s rodinným životom a súkromným zdravotníckym systémom, v regióne, sú Rumuni.

Rodina, miesto, kde Rumuni sú šťastní

4 z 5 Rumunov uviedlo, že sú spokojní alebo veľmi spokojní so svojím rodinným životom, nasledujú Turci (80,5%) a Chorváti (76,4%) veľmi spokojní. V tomto rebríčku, Česi (67,7%) a Slováci (67,2%) mali najnižšie skóre. Jedno vysvetlenie pre nízku úroveň spokojnosti Čechov a Slovákov je vysoká miera rozvodovosti, 66% v Českej republike a 47% na Slovensku. Medzitým, miera rozvodovosti v Rumunsku je jedna z najnižších, 22%.

Zdravotníctvo a školstvo: rozdiely medzi verejným a súkromným systémom

Rumunsko je na prvom mieste v regióne, pokiaľ ide o súkromný zdravotný systém, 65,2% z Rumunov vyhlásili sa spokojní alebo veľmi spokojní. Rumuni sú sledovaní na diaľku Turkami (52,5%) a Srbmi (45,9%), v tomto poradí.

Podobný jav ako v zdravotníctve konštatujeme vo vzdelávacom systéme. Pokiaľ ide o súkromné vysoké školy Rumuni sú na druhom mieste za Bulharskom s 45,0% z respondentov, ktorí sú spokojní alebo veľmi spokojní.

* Štúdia bola vykonaná na vzorce 2306 respondentov z mestskej oblastí, vo veku medzi 18 a 65 rokov zo siedmich krajín: Rumunsko, Bulharsko, Srbsko, Chorvátsko, Turecko, Česká republika a na Slovensku. Dáta bola nazbieraná v auguste 2013 z Panelu Daedalus Online.